wtorek, 15 lutego 2011

Nowa witryna internetowa logipost.pl !!!

Z nieukrywaną radością oddajemy Państwu w dniu dzisiejszym nową witrynę internetową firmy Logipost Carbonville. Strona logipost.pl została przygotowana w taki sposób, aby każdy zainteresowany mógł odnaleźć poszukiwany temat szybko i sprawnie.

Za pośrednictwem witryny internetowej logipost.pl będziemy Państwa informować o  nowatorskich rozwiązaniach technicznych i technologicznych stosowanych w obszarach logistyki, produkcji, dystrybucji i magazynowania. Szczególną uwagę będziemy zwracać na nowoczesne i oszczędne oraz na opłacalne innowacje, których zastosowanie poprawi ergonomikę i efektywność procesów produkcji, intralogistyki, logistyki, magazynowania i dystrybucji.   
  

Na chwile obecną, w zakładce ‘Produkty’ aktywne są produkty związane z Ergonomią Pracy, Oznakowanie powierzchni magazynowych oraz Podnośniki i Windy. 

Już wkrótce będą dostępne następne produkty i rozwiązania oferowane przez Logipost.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony logipost.pl !

Zespół Logipost Carbonville

niedziela, 13 lutego 2011

Na czym polega Lean Manufacturing i dlaczego DuraStripe jest tak dobrym narzędziem do zastosowania w Lean Manufacturing?


Jednym ze sposobów definiowania Lean Manufactruing jest wytwarzanie wartości dodanej (produktu lub usługi) przy jak najmniejszym nakładzie posiadanych zasobów (zapasów, ludzkiego wysiłku, sprzętu i oprzyrządowania, powierzchni produkcyjnej, działań projektowych i rozwojowych, kosztów całkowitych itp.) w celu maksymalizacji zysków, przy równoczesnym zapewnieniu, że klient otrzymuje produkt wysokiej jakości  w oczekiwanej ilości i dokładnie wtedy, kiedy sobie tego życzy. 

Istotą tej koncepcji jest identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa we wszystkich aspektach pracy. Stosowanie eliminowania marnotrawstwa jako zasady działania zostało zapoczątkowane przez japońskich inżynierów, którzy określili marnotrawstwo jako „Muda”. W odniesieniu do przedsiębiorstwa Lean Manufacturing polega na zaangażowaniu załogi do minimalizowania kosztów wytwarzania (działania i procesy wolne od marnotrawstwa), a myślą przewodnią podejmowanych działań jest spełnienie oczekiwań klienta.


Dobre warunki pracy nacechowane wzajemnym szacunkiem i zaufaniem oraz zapewnieniem środowiska przyjaznego dla pracownika gwarantują jego pełne zaangażowanie, a to jest niezbędne do obniżania kosztów, osiągnięcia przejrzystości procesów i ciągłego doskonalenia procesów wytwórczych. To jest obszar, w którym DuraStripe odgrywa znaczącą rolę poprzez definiowanie obszarów roboczych wolnych od marnotrawienia czasu np. na szukanie części czy narzędzi podczas regularnej pracy bądź też przy przekazywaniu zmiany (rzeczy są zawsze na swoim miejscu określonym przyjetym standardem). 

Znaki DuraStripe potrafią świetnie definiować procesy (np. linię montażową), w których wszyscy pracownicy od razu rozumieją sytuację i specyfikę linii wytwórczej (czas potrzebny do wdrożenia nowego pracownika jest skrócony do minimum, możliwości popełnienia błędu przez pracownika zmniejszone do minimum), a procesy działają stabilnie i prawidłowo.


Kluczem do osiągania długotrwałego sukcesu jest zdolność do ciągłego doskonalenia organizacji oraz do wdrażania zmian szybko i łatwo. DuraStripe jest narzędziem bardzo elastycznym i łatwo przezbrajalnym. Użytkownik może szybko zrekonfigurować proces (w czasie kilku sekund), podczas gdy produkcja pozostaje w toku, co eliminuje potrzebę zatrzymywania produkcji oraz przerywania pracy dodającej wartość. Rozwiązania DuraStripe nie wymagają specjalistycznej wiedzy, a każdy operator zastosuje je z łatwością. 

Kolejną istotną funkcją DuraStripe jest zapobiegania wypadkom; wbudowano udogodnienia w postaci jasnej wizualizacji, która ogranicza ryzyko, na jakie człowiek lub wózek widłowy może być narażony, zastosowano wyraźnie wizualizowany przycisk bezpieczeństwa (fluorescencyjne oznaczenie) stosowany w przypadku defektu zasilania. Istotnym jest fakt, że elementy bezpieczeństwa oprzyrządowania są widoczne i łatwe do odnalezienia nawet w przypadku braku zasilania (np. kolor żółty DuraStripe, który fosforyzuje). 


Informacja o firmie Ergomat - SP Group A/S


Ergomat jest jedną z 18 firm tworzących grupę SP Group A/S.
Grupa SP z siedzibą w Danii posiada swoje oddziały w 7 krajach. Zajmują się one produkcją wyrobów z tworzywa sztucznego do formowania wtryskowego, wytwarzania powłok teflonowych, wyrobów medycznych  i wyrobów z poliuretanu. Ergomat należy do grupy oddziałów zajmujących się właśnie produkcją z poliuretanu.

Od początku działalności misją Ergomatu było opracowywanie, wytwarzanie i wprowadzanie na rynek najlepszych jakościowo produktów oferujących wyjątkowe korzyści dla pracowników oraz dostarczanie długoterminowych rozwiązań dla przedsiębiorców.

Większość z naszych produktów jest opracowywana we współpracy z najbardziej liczącymi się firmami z branży. Wspólnie definiujemy istniejące problemy a następnie znajdujemy najlepsze możliwe rozwiązania. Dla przykładu, nasza mata  typu Nitril została opracowana wspólnie z firmą Intel, mata typu Complete we współpracy z BMW, DuraStripe we współpracy z firmą Chrysler, a krzesło typu ErgoPerfect  we współpracy z firmami LG i Samsung.

Obecnie Ergomat  oferuje najlepsze produkty i rozwiązania, które pozwalają zapobiegać powstawaniu bądź eliminować wiele spośród problemów ergonomicznych i dotyczących BHP, z którymi spotykamy się we współczesnych procesach wytwórczych. Zastosowanie rozwiązań Ergomat redukuje absencję chorobową a tym samym wzmacnia morale i ogólne samopoczucie pracowników, pozwala obniżyć wielkość wypłacanych zasiłków i podnosi produktywność.