poniedziałek, 3 czerwca 2013

Całodobowy monitoring konstrukcji magazynowych RPC-Sensor to ochrona regałów 24 godziny na dobę / 365 dni w roku !!!

Pomimo znacznie gorszej kondycji finansowej gospodarek europejskich w ostatnich latach, Polska notowała dynamiczny wzrost konsumpcji, co bezpośrednio przełożyło się na znaczący wzrost ilości transportowanego i magazynowego towaru. W przypadku operatorów logistycznych, po trosze także operatorów kurierskich,  pomimo wdrażania coraz to bardziej zaawansowanych technik sortujących i narzędzi cross-docking’owych, znaczna część towaru na krótszy lub dłuższy okres jest magazynowana. W wielu dużych firmach produkcyjnych półprodukty, kompononenty jak również wyroby gotowe są jak najbardziej magazynowane. Przykłady nowoczesnych rozwiązań technologii magazynowej stosowanej w rosnącej liczbie zakładów należących do światowych koncernów produkujących swoje wyroby w Polsce i jednoczesne dążenie do dalszego zwiększania konsumpcji w naszym kraju spowodowały, iż magazynowanie towarów także dla naszych rodzimych producentów stało się istotnym wyróżnikiem funkcjonowania każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo w obszarach magazynu i produkcji nareszcie stało się kluczowym aspektem w realizacji zadanych celów każdego działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w firmach produkcyjno-dystrybucyjnych zlokalizowanych w Polsce.  Budowane są coraz wyższe i bardziej obszerne struktury gniazd paletowych, pomiędzy którymi, często wąskimi korytarzami, poruszają się wózki widłowe ze znaczną prędkością sładując i pobierając produkty. Wszystkie gniazda paletowe są wykreowane przez konstrukcje regałowe bazujące na regularnie osadzonych, połączonych ze sobą słupach regałowych. Jeśli którykolwiek z pionowych słupów ulegnie nagłemu uszkodzeniu, kompletna sekcja z kilkunastoma gniazdami paletowymi natychmiast traci stabilność i w każdej chwili może runąć w dół.
Taka sytuacja nie tylko stanowi poważne zagrożenie dla operatorów poruszających się w przestrzeni magazynowej, ale również może doprowadzić do poważnych strat finansowych przedsiębiorstwa. 
Należy podkreślić, że zapewnienie bezpieczeństwa w obszarach magazynu poprzez stosowanie skutecznych technik ochronno-odbojnych należy do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy w Polsce. Niezapewnienie bezpiecznego środowiska pracy może doprowadzić do znacznych zobowiązań prawnych pracodawcy (cywilnych i karnych). 
W ostatnich latach znacznie podwyższył się standard dostępnych, skutecznych i efektywnych zabezpieczeń konstrukcji regałowych. Na uwagę zasługuje dwuczęściowa, frontowa lub narożna stalowa odbojnica wielokrotnego użytku zezintegorwanym systemem S.I.C (Smart Impact Control),  funkcje zabezpieczające znakomicie wypełnia kompozytowaodbojnica RAS (PROTECT-IT), absolutny faworyt użytkowników (Statuetka zanajlepszy produkt targów BHP2013). Jednak pomimo świetnych rezultatów stosowania tych zabezpieczeń, kontrola potencjalnych uszkodzeń regałów we wszystkich firmach musi wciąż odbywać się ręcznie za pośrednictwem wykfalifikowanego pracownika(ów). Zazwyczaj, w magazynach o wysokim standardzie bezpieczeństwa, kontrola stanu konstrukcji regałowych odbywa sie raz w tygodniu. W naszej krajowej rzeczywistości bywa jednak, że okres ten wynosi nawet kilka tygodni! Niekiedy dochodzi też do sytuacji, w których tragiczne w skutkach zdarzenie ma miejsce tuż po okresowej kontroli regałów.  Zdarza się wtedy, że uszkodzenie takie nie jest raportowane nawet przez cały kolejny okres, aż do czasu kolejnej kontroli.
W pełni automatyczny system wykrywający zdarzenia z udziałem słupów regałowych, informujący w czasie rzeczywistym o zderzeniu wózka widłowego ze słupem, zapobiegający następstwom takiego zdarzenia i co najważniejsze eliminujący czynnik ludzki ze żmudnego procesu kontroli stanu regałów magazynowych byłby idealnym rozwiązaniem problemu. Czy brzmi to zbyt pięknie, żeby było prawdziwe? Czy możliwe jest ciągłe monitorowanie regałów magazynowych? Czy taki system w ogóle istnieje?
Otóż istnieje. Nazywa się RPC-Sensor i jest już dostępny w Polsce!


Od chwili włączenia systemu kontrola realizowana jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zastosowanie takiego rozwiązania radykalnie poprawia standard bezpieczeństwa w magazynie. System szczegółowo i bardzo szybko raportuje o aktualnym stanie zabezpieczenia antykolizyjnego w naszym magazynie, a przy tym radykalnie obniża koszty kontroli regałów (bardzo często do takich celów korzysta się z usług firm zewnętrznych).  


Monitoring regałów magazynowych RPC bazuje na kompozytowym ochraniaczu konstrukcji regałowych URS oraz specjalnie zaprojektowanym czujniku zderzeń CS200.
Każdy pojedyńczy słup regałowy wyposażony jest w ochraniacz URS. Idea takiej ochrony jest już znana tym użytkownikom w Polsce, którzy zastosowali w swoich magazynach ochraniacze słupów i filarówkonstrukcyjnych podtrzymujacych stropy obiektów przemysłowych –  w szczególności modele: SAS / SAS-Flex.
Rozwiązanie URS, to kompozytowy (polietylen o niskiej gęstości, typ LLDPE) ochraniacz o wysokości 600mm, grubości 70mm. Pomiędzy warstwą kompozytu przylegającą do chronionego słupa regału a zewnętrzną ścianką ochraniacza pozostaje słup powietrza. W momencie kolizji (uderzenia w ochraniacz), energia kinetyczna wytworzona podczas uderzenia zostaje rozproszona poprzez elastyczne odkształcenie ściany zewnętrznej ochraniacza z jednoczesnym ‘wyrzuceniem’ masy powietrza (amortyzacja) poprzez specjalnie przygotowany otwór znajdujący się w górnej części ochraniacza. Brak wywierania siły (nacisku) na ścianki (po kolizji) powoduje, iż ochraniacz powoli powraca do pierwotnego kształtu ‘zasysając’ powietrze z otoczenia z powrotem do ochraniacza.


Zastosowany elektroniczny czujnik CS200 zintegrowany w kieszeni ochraniacza, monitoruje ciśnienie powietrza w ochraniaczu i wysyła bezprzewodowo radiosygnał w przypadku nagłej zmiany ciśnienia powietrza w ochraniaczu (uderzenia). 


W zależności od skali zarejstrowanej nagłej zmiany ciśnienia, incydent jest klasyfikowany przez system RPC w kilkustopniowej skali od lekkiego zdarzenia - niewymagającego reakcji do ciężkiego wypadku, wymagającego natychmiastowej interwencji technicznej obsługi magazynu. Sygnał emitowany po uderzeniu w ochraniacz odbierany jest przez przekaźnik wzmacniający nadawany sygnał i przekazujący go do centralnej jednostki kontrolnej. Jeśli przekaźnik znajduje się za daleko jednostki centralnej (duże, obszerne magazyny), informacja jest przekazywana do przekaźnika znajdującego się bliżej urządzenia centralnego. Wysłanie informacji jest ponawiane, aż do skutecznego dostarczenia komunikatu. Jednostka centralna rejestruje każde pojedyńcze zderzenie w obrębie chronionego przez RPC magazynu i wizualizuje kolekcjonowane dane na wyświetlaczu.


Wszystkie dane są transmitowane za pośrednictwem pasma częstotliwości UHF ISM.     
System CS200 w istocie jest swoistą dużą, inteligentną siecią czujników radiowych dzielących to samo pasmo częstotliwości, oczywiście w ograniczonym zakresie i przepustowości.  
Raz do roku każdy czujnik CS200 automatycznie wysyła informację o aktualnym stanie naładowania baterii oraz ewentualnej awarii. Komunikat jest wyświetlany na ekranie jednostki centralnej, z reguły zlokalizowanej w pomieszczeniu Kierownika Magazynu.
System monitorowania regałów magazynowych RPC zapewnia użytkownikom bardzo wysoki standard bezpieczństwa w obszarach magazynu. Możliwe jest kontrolowanie z jednego miejsca nawet kilku czy kilkunastu magazynów zlokalizowanych w różnych miastach Polski. Właściwie wdrożony system monitorowania regałów magazynowych stanowi istotne narzędzie w podnoszeniu jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich magazynów (sieci magazynów) należących do tego samego operatora logistycznego czy firmy produkcyjno-magazynowej. Szybka i precyzyjna informacja nie tylko znacznie obniża ryzyko szkód powstałych po zdarzeniu w magazynie ale w skrajnych sytuacjach może również ocalić życie ludziom tam pracującym.

TEST Systemu RPC-Sensor

Koszty naprawy regałów magazynowych 


Zalety stosowania RPC-Sensor oraz przybliżony okres zwrotu z inwestycji (R.O.I)


Powyższy artykuł ukazał się w następujących magazynach branżowych:
- doatek specialny aktualnego wydania czasopisma
  PROMOTOR BHP pod nazwą ‘BEZPIECZNA PRODUKCJA’
- aktualne wydanie dwumiesięcznika Magazynowanie i Dystrybucja, nr.: 3/2013

środa, 22 maja 2013

Spotkanie Partnerów DENIPRO 2013


DENIPRO Sales Partner Conference 2013 to już trzecia edycja wydarzenia, całkowicie dedykowana innowacyjnej technologii transportowania produktów marki DeniPro. Tegoroczne spotkanie odbyło się tradycyjnie w siedzibie firmy DeniPro, Szwajcarskim mieście Winefelden. 


 5 minut do rozpoczęcia spotkania... prawie pusta salaPunktualnie, jak w szwajcarskim zegarku...wszyscy uczestnicy stawili się o godzinie 14:00 
  


... i rozpoczeliśmy workshop


Uczestnicy spotkania przybyli z takich krajów jak Austria, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Norwegia, Indie, Polska z dużym zaangażowaniem prezentowali już dokonane projekty optymalizacyjne ale również te nad którymi pracują obecnie. Oczywiście wszystkie prezentowane rozwiązania intralogistyczne bazowały na wykorzystaniu innowacyjnej technologii DeniPro.
Agenda spotkania: Sukces tego dwudniowego spotkania bazował nie tylko na profesjonalnej oprawie ale również na merytorycznym rozpatrywaniu wykonanych już projektów z udziałem transporterów DeniRoll, DeniMove, EasyChain oraz DeniConda. Należy podkreślic, iż wszyscy uczestnicy tegorocznego workshopu DeniPro wskazali jako kluczowe, przekazywanie wiedzy poprzez rozpatrywanie indywidualnego studium przypadku. Partnerzy opisywali bardzo ciekawe projekty zarówno dedykowanym branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej jak i z punktu widzenia LogiPost najważniejszej branży Dystrybucji oraz Magazynowania.  W tej dziedzinie, moim zdaniem najciekawszy projekt przedstawiła firma zlokalizowana w Wielkiej Brytani – Logistex. Ponieważ projekt jest na zaawansowanym etapie prezentowania wizualizacji rozwiązania Zleceniodawcy, w chwili obecnej nie mogę udzielić szczegółowych informacji natomiast ogólnie można opisać założenia projektu następująco: Idea zakłada wykorzystanie 2 transporterów spiralnych DeniConda (różnica poziomów w Centrum Dystrybucji), połączonych ze sobą transporterem DeniWay. Całość tworzy dużych rozmiarów pętle transportującą z naturalną wartością dodaną rozwiązania – buforem produktów. Kluczowym elementem funkcjonalności transportera jest moduł sortujący dla produktów o masie od 100g do 45000g i wymiarach min. 150x150x200mm , max: 500x300x600mm. I właśnie ten aspekt został uznany za bardzo ciekawy i był szeroko omawiany przez innych uczestników spotkania zainteresowanych tego typu rozwiązaniami.  Przedstawiona przez Logistex koncepcja jest adaptowalna dla dzisiejszych potrzeb firm kurierskich, dystrybucyjnych oraz produkcyjno-magazynowych. Dzięki technologii DeniPro możemy bardzo efektywnie i oszczędnie transportować produkty z jednoczesnym sortowaniem ich na wiele kierunków. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tego typu projektach – koncepcjach i rozwiązaniach, napisz do nas maila. 

Poniżej, zestawiona w zdjęciach relacja z wizyty w fabryce DeniPro 
Firma DENIPRO projektuje i produkuje elementy przenośników oraz kompletne systemy transportujące, bazujące na kilku opracowanych i opatentowanych modelach. Wraz z Ferag AG i WRH Marketing AG, Denipro stanowi część potężnej sieci firm - Walter Reist Holding AG.
Od 2008 roku Denipro implementuje swoje rozwiązania również dla odbiorców z branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej, spożywczej, dystrybucyjnej i magazynowej. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Denipro możemy optymalizować istniejące jak i dopiero projektowane linie produkcyjne, magazynowe czy sortujące. Dzięki nowym technologiom DeniPro zdecydowanie porawisz wydajność swojej produkcji (znacznie wieksze możliwości projektowania linii operacyjnych poprzez wykorzystanie ‘powrotnej taśmy’ transportowej) oraz maksymalnie ograniczysz  zużycie energii elektrycznej na wyprodukowanie tych samych produktów. Ostatnio opracowane modele transporterów deniroll ®, denirug ®, deniconda ®, denimove ® i deniway ® dostarczają bardzo szeroki wybór odpowiedniego rozwiązania transportującego dla Państwa potrzeb. Nowy produkt EasyChain ® dostarcza nowych możliwości dla Zleceniodawców poszukujących rozwiązań uniwersalnych, tanich w utrzymaniu i odpornych na zużycie.

Po konferencji DeniPro 2013
Uczestnictwo LogiPost w kwietniowym spotkaniu partnerów DeniPro zostało również wyróżnione. Otrzymaliśmy podziękowania: